Bilverksteder

Bertel O Steen Oslo

Et moderne bilverksted utsettes for ekstrem påkjenning fra bla. piggdekk som stiller krav til ekstreme løsninger.

Ved valg av gulvbelegg er det viktig for trivselen å oppnå:

  • reduserte vedlikeholdskostnader
  • mindre støv, bedre arbeidsmiljø
  • forenklet renhold

Riktig valg av gulvsystem vil også gi følgende fordeler:

  • fugefrie gulv uten skjøter
  • høy slitestyrke, trykkfasthet, slagfasthet og bruddforlengelse
  • god kjemikaliemotstand
  • tilpasser seg underlaget og kan legges i ønsket tykkelse

Betongen i undergulvet bør ha en trykkfasthet på 35 N/mm2. En dårligere betongkvalitet krever tykkere belegg enn en god betongkvalitet. Betonggulvet bør forbehandles før belegging med diamantsliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing for å fjerne sementslam i overflaten.. Alle områder med svanker, riss og bom må utbedres før industribelegget legges. Hvis gulvet blir utsatt for mye vannsøl eller flytende kjemikalier er det viktig at det bygges opp fall mot sluk. Innstøpingsdetaljer som sluk, vinkeljern eller liknende sikres ved sporsaging for god forankring. Fuger og fugeneser bør forsterkes.

Systemdatablad: Epoxyslurrybelegg