Høydebasseng

Høyby Høydebasseng Ringerike kommune

Høydebasseng behandles med våre drikkevannsgodkjente produktløsninger

SYSTEMBESKRIVELSE

Våre systemløsninger består av produkter som gir en porefri og bestandig overflate som er velegnet for behandling av betongkonstruksjoner som er i kontakt med drikkevann og kloakk.

Systemene legges i en tykkelse på ca. 2 mm og gir en bestandig overflate som beskytter betongen mot nedbrytning. Systemene leveres i flere forskjellige farger fra upigmentere til fargede løsninger. Standardfarge ifm behandling av kloakkrenseanlegg er lys grå eller grønn farge. Standard farge for behandling av vannrenseanlegg er upigmentert eller hvit farge.

Produktene som benyttes inneholder ikke organiske løsemidler og er under påføring praktisk talt luktfrie. Systemet sikrer rask innstallasjon og bruk, og sluttproduktet utgjør ingen helse- eller miljømessig fare for brukeren.

EGENSKAPER

Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til overflater som er:

  • Glatte porefri og vanntette
  • Slitesterke med hensyn på rengjøring
  • Bestandig mot aggresive kjemikalier

Systembeskrivelse Vannrenseanlegg