Næringsmiddelindustri

Akryl dekorbelegg

Mattilsynet stiller strenge krav til overflatebehandling. Vi leverer løsninger som tilfredstiller alle krav. 

Et moderne industrigulv skal dimensjoneres ut fra de krav som virksomheten stiller. Ved valg av gulvbelegg er det viktig for trivselen å oppnå:

 • reduserte vedlikeholdskostnader
 • mindre støv, bedre arbeidsmiljø
 • forenklet renhold

Riktig valg av gulvsystem vil også gi følgende fordeler:

 • fugefrie gulv uten skjøter
 • høy slitestyrke, trykkfasthet, slagfasthet og bruddforlengelse
 • god kjemikaliemotstand
 • tilpasser seg underlaget og kan legges i ønsket tykkelse

Vi leverer flere forskjellige typer industribelegg:

 • Epoxy er et materiale med svært varierte bruksområder som kan skreddersys på stedet i alle farger/mønstre. Legges i temperaturer over 10 grader Celsius og finnes også i syrebestandige løsninger.
 • Acryl har flere felles trekk med epoxy og kan legges i temperaturer fra ca. -15 grader. Acryl herder meget raskt og områder som belegges med acryl kan tas i bruk ca. 1-2 timer etter legging
 • Vinylester er et produkt med meget gode egenskaper mot kjemikalier og høye termiske påkjenninger
 • Polyuretanbelegg er en fleksibel herdeplast som kan legges blant annet i parkeringshus hvor det stilles krav til stor slitestyrke samtidig som belegget skal være fleksibelt.
 • Polyurea er et produkt med ekstrem høy elastisitet og kort herdetid (kun sekunder). Polyurea kan påføres i temperaturer fra langt under frysepunktet til langt over 100 grader Celsius. Polyurea har god bestandighet mot kjemikalier

Betongen i undergulvet bør ha en trykkfasthet på 35 N/mm2. En dårligere betongkvalitet krever tykkere belegg enn en god betongkvalitet. Betonggulvet bør forbehandles før belegging med diamantsliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing for å fjerne sementslam i overflaten.. Alle områder med svanker, riss og bom må utbedres før industribelegget legges. Hvis gulvet blir utsatt for mye vannsøl eller flytende kjemikalier er det viktig at det bygges opp fall mot sluk. Innstøpingsdetaljer som sluk, vinkeljern eller liknende sikres ved sporsaging for god forankring. Fuger og fugeneser bør forsterkes.

Systemdatablad: Epoxyslurrybelegg/Dekorbelegg/Compactbelegg/2-comp Epoxymaling