Parkeringshus

Mapefloor Parking system Nordic fra Mapei AS

Mapefloor Parking System Nordic
- nyutviklet belegningssystem til parkeringshus

For parkeringshus og andre parkeringsarealer er det i det siste blitt stadig mer fokus på både å kunne forlenge levetiden til konstruksjonen samt å oppgradere til et tiltalende utseende.

Norge har i forhold til mange andre europeiske land et problemområde med parkeringshus – siden vi både bruker store mengder veisalt om vinteren og har en andel med bilister som bruker piggdekk. Veisaltet trekker ned i den ubeskyttede betongkonstruksjonen, og gir over tid rustskader på den bærende armeringen. Å reparere denne type skader er meget kostbart, i tillegg oppstår det ofte parkeringsproblemer når garasjeanlegget er stengt over lang tid.

Å beskytte betongen kan gjøres på ulike måter – men utfordringene er at mange systemer ikke er tilpasset vårt nordiske klima, og det faktum at bilene har piggdekk. Dette kan resultere i redusert levetid, og økte kostnader for eieren.

Mapefloor Parking System Nordic: 
• Lav byggehøyde
• Lav vekt
• Rask installasjonstid
• Lett å utføre i trange rom
• Ikke behov for store maskiner
• Stopper inntrengning av veisalt
• Stor fleksibilitet - egenskaper som riss-overbyggende evne og slitestyrke kan lett tilpasses aktuell konstruksjonsdel
• Lett å utbedre ved eventuelle skader
• God lysrefleksjon
• Dekorativt

Mapefloor Parking System Nordic tilbyr et tilnærmet ubegrenset utvalg av farger og sandtyper som gir eieren mulighet til å tilfredsstille akkurat sitt behov.  

Mapefloor Parking System Nordic ble sommeren 2011 benyttet i den nesten 1000 m2 store parkeringskjelleren i Ingeniørenes hus, Dronning Maudsgt. 15 i Oslo.

P-hus før rehabilitering Påføring av topplakk P-hus etter bruk av Mapefloor Parking System Nordic