Betongrehabilitering

Isola Brevik - fasaderehabilitering og maling

Våre system- og produktløsninger følger regel, standardverk og retningslinjer for prosjektering og utførelse av all betongrehabilitering.

NEDBRYTINGSMEKANISMER

Korrosjon.

I god betong er armeringen beskyttet mot korrosjon. Armeringen passiviseres som følge av betongens høye pH verdi på ca. 13. Det dannes et beskyttende oksidsjikt på den innstøpte armeringen som igjen hindrer rustangrep. Denne passiviseringen blir brutt ned når pH-verdien reduseres til under pH 9 (karbonatisering) eller ved inntrengning av klorider.

Kloridinntrengning

Korrosjon på grunn av kloridinntrengning er mer alvorlig enn ved karbonatisering, fordi korrosjonen foregår lokalt (anode/katode) og dermed med større hastighet. Ved denne type korrosjon oppstår det groptæring på armeringen.

Karbonatisering

Karbonatisering er en naturlig kjemisk prosess hvor CO2 i lufta vi omgir oss med, diffunderer inn i betongen og reagerer med kalsiumhydroksid. Kalsiumhydroksid omdannes til kalsiumkarbonat som fører til fasthet, men redusert pH (ned mot pH 8) Armeringen mister oksidsjiktet og betong som omslutter jernet vil ikke lenger beskytte dette mot korrosjon. Ved påføring av pH-indikator (fenolftalein) kan det måles om en betong er karbonatisert eller ikke

Frost

Vann utvider seg ca. 9% når det fryser til is. Det fører til stor sprengvirkning. Økt porøsitet betyr at betongen blir mer åpen. Dermed vil fuktighet og skadelige gasser og/eller væsker lettere trenge inn i betongen. I tillegg kan det også oppstå skader som følge av alkaliereaksjoner, kjemisk/biologisk nedbrytning og forskjellige varianter av mekanisk nedbrytning.

En tilstandskontroll har til hensikt  å kartlegge skaedeomfanget og skadeårsakene. Ved en tilstandskontroll bør det minimum foretas målinger av armeringsoverdekning, karbonatiseringsdybde, kloridinnhold og betongkvalitet.

 

Systembeskrivelse: Mekanisk reparasjon av betong

Systembeskrivelse: Porefylling av betongflater med sementbasert sparkel

Brosjyre: Betongrehabilitering