Polyurea Belegg

To-komponent, løsemiddelfri, ren, polyurea-membran som sprøytes med to-komponent høytrykkspumpe og danner et vanntett og beskyttende belegg til bruk i og på broer, tak og vannanlegg generelt.

Tekniske data:

Blandingsforhold (volum) : 100:100.
Mekaniske egenskaper (etter 7 døgn ved + 23 o C):
- Strekkstyrke (DIN 53504) (N/mm 2 ): 25,3.
- Bruddforlengelse (DIN 53504)(%): 350.
- Rivestryke (ISO 34-1) (N/mm): 96.
- Shore A (DIN 53505): 90.
- Glassovergangstemperatur (‘C): - 46.
Påføring: to-komponent høytrykk reaktorsprøyte.
Forbruk: ca 2,2 kg pr. 2 mm.

Emballasje: - komponent A: 220 kg fat, - komponent B: 225 kg fat.

Polyurea 600x465 mtxt