Injeksjon/Vanntetting

Tetting av vannlekkasje

Injeksjon er en metode for å senke permeabiliteten, stabilisere, tette eller reparere en konstruksjon.

Grunnprinsippet for injeksjon er at hull bores i løsmasser, berg eller betong, og injeksjonsmidler presses inn i åpne porer og sprekker under trykk. Injeksjonsmiddelet binder av og virker tettende eller forsterkende. Forskjellige materialer benyttes til injeksjon avhengig av hvorfor det injiseres, og egenskapene til det materialet som skal injiseres. Injeksjonsmiddelet kan hovedsaklig deles opp i to grupper:

  • Suspensjoner (stoff med faste partikler).

  • Kjemiske injeksjonsmidler (Stoff uten faste partikler)

Den første gruppen benyttes som oftest i berginjeksjon, mens den andre har sin hovedoppgave ved betonginjeksjon. Den største forskjellen på materialgruppene er inntrengningsevnen i fine riss og porer.

Tetting av vannlekkasjer i fjell og betong kan deles i 2 hovedgrupper:

  • kjemisk injeksjon benyttes ved tetting av sprekker og mindre riss på betongkonstruksjoner og i fjell.
  • sement injeksjon benyttes  for å stoppe vannlekkasjer i tunneler og damanlegg. Ved injeksering av sement fyller man opp sprekker og tomrom. Et annet områder hvor sementinjeksjon egner seg godt er til stabilisering av løsmasser

Injeksjonsmaterialer:

  • Polyuretan
  • Epoxy
  • Ekspanderende mørtel
  • Sement
  • Mikrosement

Injeksjonsarbeid kan utføres på steder slik som:dammer, svømmebasseng, fuktige kjellere, heissjakter,  tunneler, kulverter, industribygg, renseanlegg, vannbehandlingsanlegg, siloer, garasjebygg og bolighus mm.

 

Vi benytter injeksjonsutstyr fra Polyplan: http://www.polyplan.com/