Karbonfiber forsterkning

Ved økt belastning, endret funksjon eller feil ved konstruksjonen kan utbedring ved bruk av karbonfiberforsterkning være en kostnadseffekt løsning.

All bruk av karbonfiberforsterkning krever av systemet dimensjoneres etter den aktuelle konstruksjonen. Før dimensjonering av en eksisterende konstruksjon kan følgende forundersøkelser være aktuelle å utføre:

 • Armeringsmengde og plassering
 • Korrosjonstilstand på armering
 • Kloridinnhold og karbonatiseringsdybde
 • Trykk og strekkfasthet
 • Strekk (eller heft-) fasthe i overflatesjiktet
 • Fuktforhold
 • Riss og sprekker

All dimensjonering skal utføres av kyndig statiker som er inneforstått med aktuelle dimensjoneringsregler for forsterkning av karbonfiber. Det stilles krav til at den som dimensjonerer systemet vurderer egnethet til den aktuelle konstruksjonen og bruksområde.

En forsterkning av betongkonstruksjonen vil normal ikke endre et eventuelt behov for betongrehabilitering.

Fordeler med karbonfiberforsterkning er:

 • De korroderer ikke
 • Meget lav vekt i forhold til fasthet
 • Lett å forme og applisere
 • lite plass krevende

Typiske bruksområder hvor karbonfiberforsterkning egner seg:

 • Tak
 • Søyler
 • Dragere
 • Vegger
 • Ved hulltaking