Offshore

Resconsult's første oppdrag var offshore ifm snuingen av den havarerte Alexander Kielland platformen.

En betydelig del av vår virksomhet og omsetning er rettet mot olje/gass installasjoner både offshore og onshore.

Vi utfører alt av betongrehabilitering og overflatebehandling offshore, og har med snart 30 års erfaring oppdarbeidet oss solid kompetanse på disse spesialfeltene.

Ved bruk av tilkomst teknikk kommer vi til de vanskeligste steder på en rask og kostnadseffektiv måte.