Støpearbeider

Vi utfører alle typer støpearbeider fra understøp til påstøper.

 

Typiske steder hvor det egner seg med påstøper er:

  • Plattinger
  • Støttemurer
  • Garasjer
  • Terrasser
  • Fundamenter ++

Påstøper med spesialmørtler har den fordelen at de kan påføres i sjikt fra noen få millimeters tykkelse og oppover. Samtidig kan man med spesielle blandeformler unngå lang tørketid før videre belegging med f.eks. epoxy/akrylbelegg.

Våre spesialmørtler kan belegges allerede etter 1-2 dagers tørketid.